Stämplar

Stämplar med eget tryck

Våra självfärgande stämplar har modern design och är enkla att använda. Du får tusentals distinkta avtryck på alla slags papper. Du behöver sällan fylla på.

Du kan få din stämpel med blå, svart, röd eller grön färg. Standardfärg är svart.

Påfyllning

När stämpeln börjar mattas byter du enkelt ut färgplattan och du har ett stämpel som är som nytt igen.

colop all